Jobbmöjligheter

Timtjänst inom hemtjänsten

By februari 20, 2020 No Comments

Hemvård Storsjö arbetar inom byarna Skärkdalen, Ljungdalen, Storsjö, Tossåsen samt Börtnan.

Det bor ca 200 fast boende i byarna Ljungdalen/Storsjö. De som tillhör den äldre generationen och har behov av hemtjänst får den via Hemvård Storsjö. I Storsjö finns äldreboendet Fjällviolen, ett hem med 8 lägenheter, varav distriktssköterska och kyrkan disponerar två. Där har hemtjänsten sina fasta lokaler och därifrån utgår personalen till de som har behov av vård i hemmet.

Under semestertider och även andra tider kan extra personal behövas. Bergs kommun ansvarar för detta och det är dit man vänder sig för att anmäla intresse. Bergs kommun 0687 164 87  Kia Raneryd.

Leave a Reply